Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemi (KTS) yeniden başvurulara açılıyor.
MBYS AŞI UYGULAMASI DEĞİŞİKLİĞİ // 06.06.2016
MBYS düzenleme çalışmaları kapsamında aşılama hizmetlerinde aşı ismi girişi için karekod bilgisinin okutulmasını müteakip otomatik olarak aşı isminin yansıtılması işlemi tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. MBYS sistemi üzerinde aşı uygulaması online protokol alınmasını takiben karekodun okutulması, ats onayının alınması, kaydedilerek gönderilmesi işlem sırası ile gerçekleştirilmelidir. TSM ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelimizin T.C. kimlik numarasına sahip kişiler için öncelikle HSBS aşı kayıt kısmını kullanmalarını; sisteme kayıtlı olmayan kişiler, yabancı uyruklu ve geçici koruma altına alınan yabancı uyruklular için ise MBYS kullanmaları gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur.  Ayrıntılar:Anasayfa Tüm Duyurular »

MBYS REÇETE GÖNDERİMİ HAKKINDA // 21.06.2016
Hekimlerimiz mbys üzerinden isteğe bağlı olarak imzasız reçete gönderimi ya da imzalı reçete gönderimi yapabilirler. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar, işlem yapacak hekim daha önce token(dangıl) başvurusu yapmamış ve sgk şifresine sahip ise bu hekimimizin Medula il admini tarafından e-imzasız devam et seçeneğinin aktif hale getirilmesi gerekmektedir.Ayrıca bir hekim daha önce herhangi bir şekilde token(dangıl) aracılığıyla sgk ile iletişime geçmişse, tekrar e-imzasız gönderme işlemi yapması mümkün olmayacaktır. Gezici hizmette bulunan hekimlerimiz bu durumdan muaf olup imzasız gönderme işlemine devam edebilirler.E-imzalı reçete gönderimi yalnızca internet explorerda çalışmaktadır. bu karar bağlamında bahsi geçen hekim eğer daha önce e-imza kullanmaya çalışmış ve sisteme e imza ile giriş yapmışsa, tekrar e imzasız reçete göndermesi mümkün olmayacaktır. İmsasız reçete gönderimi yapamamanızın sebebinin daha önce e-imzalı reçete gönderimi olup olmadığını Medula il admininizden öğrenebilirsiniz. Bilgilerinize sunulur.  Ayrıntılar:Anasayfa Tüm Duyurular »

AİLE HEKİMİ SORGULAMA HATASI // 06.06.2016
Hasta özlük seti gönderirken aile hekimi sorgulanamamasından kaynaklanan hata giderilmiştir.   Ayrıntılar:Anasayfa Tüm Duyurular »

KULLANICI İŞLEMLERİ // 06.06.2016
Yönetici personelin kullanıcı yeni kayıt işlemi yaparken karşılaştıkları "Doğum Tarihi" sorgulanamaması hatası giderilmiştir.  Ayrıntılar:Anasayfa Tüm Duyurular »

DİŞ HEKİMLERİ MUAYENE KAYDETME HATASI // 10.06.2016
Diş hekimlerinin yaptıkları muayeneleri kaydetme esnasında yaşadıkları sorun giderilmiştir.Muayene kaydetme işlemi yapabilirler.

AŞI ATS HATASI // 10.06.2016
Kaydı yapılan aşıların ats stoğundan düşmemesi hatası giderilmiştir.

Sağlık-Net Veri Gönderimi Hatası // 15.06.2016
Sağlık-Nete veri gönderiminde yaşanan hatalar giderilmiştir.  Ayrıntılar:Anasayfa Tüm Duyurular »

Bebek Kartı Doldurma Sayfası Hatası // 15.06.2016
Bebek izlem kaydı yapılmak istendiğinde bebek kart bilgisi olmayan durumlarda alınan hata giderilmiştir..  Ayrıntılar:Anasayfa Tüm Duyurular »

Diğer Haberler »         Genel Duyurular » | Sağlık.NET Duyuruları »